PRIVACYVERKLARING WEBSITE URBN FOLKS
Om u alle aandacht en persoonlijke service te kunnen bieden gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan transparantie en eerlijkheid. Daarom willen wij u uitleggen welke gegevens wij opslaan en hoe wij deze gegevens gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS
Bij elk contact of elke interactie met de gast, en bij de uitoefening van elk aspect van onze zaken, kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen. Deze persoonlijke informatie kan bestaan uit: uw contactgegevens; informatie met betrekking tot uw reservering, verblijf in onze kamers of bezoek aan ons restaurant; deelname aan een loyaliteitsprogramma; informatie met betrekking tot de aankoop en ontvangst van producten of diensten; persoonlijke kenmerken, nationaliteit, paspoortnummer met plaats en datum van uitgifte; betaalinformatie zoals uw betaalkaartnummer en andere kaartinformatie, evenals authenticatie-informatie en andere factuur- en rekeninggegevens die aan (mobiel) factureren verbonden zijn; gastvoorkeuren; marketing- en communicatievoorkeuren; groepen waaraan u verbonden was tijdens verblijven bij URBN FOLKS; en andere soorten **informatie waarvoor u gekozen heeft die aan ons te verstrekken of die we over u hebben verkregen**.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 18 jaar. Als ouder of wettelijke voogd mag u niet toelaten dat uw kinderen persoonlijke informatie zonder uw toestemming indienen.

DOEL VAN DE VERWERKING

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden om 24-uur per dag een reserveringsaanvraag te laten maken;
 • Het afhandelen van uw betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
 • Camerabeelden ter bewaking tegen inbraak en diefstal;
 • Voldoen aan de wet- en regelgeving.

COOKIES
Wij maken gebruik van cookies. Bekijk onze cookieverklaring voor meer informatie. (link maken)

SOCIAL MEDIA
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacy verklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+  om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

BEWAREN
Wij delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inntel Hotels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@urbnfolks.com

UW RECHTEN
Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

CONTACT
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of heeft u een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan privacy@urbnfolks.com

 

UNIFORME VOORWAARDEN
https://www.khn.nl/algemene-voorwaarden-en-uvh